Omgevingswet: naar de finale


Na zware kritiek uit de samenleving op de toetsversie en een ‘stevig’ advies van de Raad van State lijkt het gerepareerde wetsvoorstel Omgevingswet nu kansrijk voor de eindronde, een enkel detail wellicht daargelaten.

Grote aanvaringen in het debat na het zomerreces lijkt onwaarschijnlijk. De teneur is: (voorzichtig) positief over de grotere speelruimte voor ondernemend en innovatief lokaal maatwerk. Eén zorg blijft de borging van de omgevingskwaliteit. De grondexploitatie moet eindelijk waterdicht geregeld worden. De positie van de MER moet onomstreden worden. Wordt vervolgd.

Verder lezen
Terug naar overzicht