Omkering bewijslast niet per naheffingsaanslag maar per kalenderjaar


Samenvatting

Belanghebbende exploiteert een Chinees-Indisch restaurant. Op grond van de bevindingen van een boekenonderzoek concludeert de inspecteur dat de administratie van belanghebbende niet deugt en dat (onder meer) zwarte lonen zijn betaald. Daarom heeft hij loonbelasting nageheven met een boete van 50% over het tijdvak 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004. Rechtbank Arnhem heeft de correcties over 2001 en 2002 geschrapt. In appel oordeelt het hof dat de omkering en verzwaring van de bewijslast niet dient plaats te vinden op de gehele aanslag maar per kalenderjaar. Voor 2003 acht het hof aannemelijk – zonder omkering – dat sprake is van zwart loon. Voor 2004 wordt de bewijslast wegens een gebrekkige administratie omgekeerd en verzwaard. In deze verzwaarde bewijslast slaagt belanghebbende niet, zodat de correctie wegens zwarte lonen voor 2004 ook in stand blijft. Omdat sprake is van omkering en verzwaring van de bewijslast ziet het hof wel reden de boete voor 2004 te matigen met 10%.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

De inspecteur constateerde tijdens een boekenonderzoek dat de loon- en kasadministratie niet volledig waren en dat zwarte lonen waren uitbetaald. De inspecteur verwierp de administratie en legde een naheffingsaanslag loonbelasting op over 2001 tot en met 2004 met een boete van 50%. Rechtbank Arnhem verminderde de naheffingsaanslag, omdat voor betalingen van zwart loon in 2001 en 2002 geen aanknopingspunten waren te vinden. Hof Arnhem besliste op het hoger beroep van X dat omkering van de bewijslast wegens gebreken in de administratie in dit geval, waarbij één naheffingsaanslag over meerdere jaren was opgelegd, niet op de gehele aanslag moest worden toegepast maar slechts op het onderdeel daarvan dat betrekking…

Verder lezen
Terug naar overzicht