Omkering bewijslast omdat taxi-ondernemer niet aan zijn administratieplicht heeft voldaan


Samenvatting

Belanghebbende drijft een taxionderneming. Aan belanghebbende zijn naar aanleiding van een in 2004 ingesteld boekenonderzoek diverse (navorderings)aanslagen opgelegd.

De rechtbank vernietigt een aantal navorderingsaanslagen, aangezien er sprake was van een ambtelijk verzuim. De inspecteur heeft de primitieve aanslagen namelijk opgelegd terwijl er een boekenonderzoek liep en heeft daarbij de resultaten van het boekenonderzoek niet afgewacht. Met betrekking tot de andere (navorderings)aanslagen oordeelt de rechtbank dat de essentiële gegevens niet in de administratie van belanghebbende waren vastgelegd. Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat de rittenstaten op basis waarvan in de administratie van belanghebbende de opbrengsten werden verantwoord, in vele gevallen geen kenteken van de auto vermelden waarmee de op de rittenstaat vermelde ritten waren gereden, dat op de meeste rittenstaten geen begin- en geen eindkilometerstanden waren vermeld en dat een vergelijking van de aantallen kilometers, die volgens de rittenstaten verreden waren, met de aantallen kilometers die in totaal met de auto’s waren verreden, diverse grote onverklaarde verschillen opleverden. Belanghebbende heeft dus niet aan zijn administratieplicht voldaan, zodat omkering van de bewijslast volgt. De rechtbank oordeelt voorts dat de inspecteur de heffingsgrondslagen van de aanslagen redelijk had geschat en dat belanghebbende niet overtuigend heeft aangetoond dat de opgelegde aanslagen ten onrechte of tot te hoge bedragen zijn vastgesteld.

(Beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht