Omkering van de bewijslast (2005.09.3024)


De auteur behandelt enkele onduidelijkheden ten aanzien van de omkering van de bewijslast (art. 25, lid 6 en art. 27e AWR). De verwachting is dat deze onduidelijkheden in de loop van 2005 worden opgeklaard door de Hoge Raad aangezien A-G Wattel in 4 bewijslastzaken een conclusie heeft uitgebracht.

Ten aanzien van aanslagbelastingen wordt de bewijslast omgekeerd wanneer de belastingplichtige niet de vereiste aangifte heeft gedaan, de belastingplichtige niet volledig heeft voldaan aan de informatieverplichtingen van art. 41, lid 2, 47, 47a en…

Verder lezen