Omzetbelasting: bestrijding van verhuurconstructies (1996.24.3211)


Uitvoerige en duidelijke bespreking van de wijzigingen in de Wet OB ter bestrijding van de zogeheten (verhuur)constructies.

Bijl merkt op dat de verhuur van onroerende bedrijfsinstallaties en machines steeds belast is (art. 11 lid 1 onderdeel b onder 1 Wet OB). Op dit terrein kunnen verhuurconstructies nog voordeel opleveren. Te denken valt aan kostbare investeringen op milieugebied.

Vrijstelling van overdrachtsbelasting wordt niet meer verleend als de vergoeding voor de omzetbelasting lager is dan de waarde voor de overdrachtsbelasting en bovendien de verkrijger de hem in rekening…

Verder lezen