Omzetbelastingheffing dga (2002.37.3205)


De staatssecretaris van Financiën heeft, naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 26 april 2002 (zie FBN 2002, nr 44), een besluit genomen over de positie van de dga (zie FBN 2002, nr 50). In het besluit worden voorzieningen getroffen om de administratieve lasten voor dga’s te beperken. Deze voorzieningen betreffen:

- de vorming van een fiscale eenheid voor de omzetbelastingheffing waarin de dga kan worden opgenomen;
- verruiming van de werking van deze fiscale eenheid;
- verruiming van…
Verder lezen