Omzetting en ontbinding van een rechtspersoon


In Stichting & Vereniging 1995, blz. 19 behandelt De Kluiver twee ongepubliceerde uitspraken van het Hof Den Bosch inzake het verenigings- en stichtingenrecht.

Omzetting van een vereniging in een stichting

Een woningvereniging wil omzetting in een stichting. Daartoe wordt de procedure van artikel 2:18 BW gevolgd. De Rechtbank verleent de vereiste rechterlijke machtiging. Beroep hiertegen wordt ingesteld door huurders en leden van de woningvereniging, die stellen dat het door de AV genomen besluit tot omzetting niet de door de wet vereiste meerderheid van 90% …

Verder lezen