Omzetting natuurlijke verbintenis (1996.2026)


Hijma bespreekt het arrest van de HR van 6 oktober 1995, RvdW 1995, 199 (Notafax 1995, nr 277, JBN 1995 nr 111, ND 95.2021). In concreto ging het in dat arrest om de vraag of erfgenamen verplicht waren de schade te vergoeden die het gevolg was van het door hen niet voldoen van een tweede termijn van de koopsom voor een door hun erflater ten behoeve van zijn weduwe gesloten overeenkomst van levensverzekering. Deze vraag is door Hof en HR bevestigend beantwoord. Dat antwoord…

Verder lezen