Onbebouwde onroerende zaak: beëindiging huurovereenkomst volkstuin (2016.17.2004)


H huurt een volkstuin van V. Omdat H volgens V tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen zegt V de huur op en sommeert H het perceel te ontruimen. Als H hieraan geen gehoor geeft, vordert V veroordeling van H het perceel te verlaten en te ontruimen. De voorzieningenrechter wijst de vordering af.

Het hof constateert dat partijen het erover eens zijn dat de huur betrekking heeft op een onbebouwde onroerende zaak. In dat geval is geen sprake van huur- of ontruimingsbescherming en gelden slechts de gewone…

Verder lezen
Terug naar overzicht