Onbedoeld gevolg van verbod tot afkoop van pensioen


In de pensioenadvieswereld is onrust ontstaan over een onbedoeld effect van het verbod met ingang van 5 februari 1994 pensioen af te kopen. Door dit verbod zou het namelijk ook niet meer mogelijk zijn pensioenkapitaal over te dragen van bijvoorbeeld een holding naar een pensioen-BV.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt eraan om vóór Pasen een nieuwe beschikking in de Staatscourant te kunnen plaatsen die dit onbedoelde gevolg wegneemt.

Het is wel zo dat het ministerie van Financiën de belastinginspecteurs heeft verboden mee te werken aan handelingen die…

Verder lezen