Onbevoegd raadplegen van patiëntengegevens: ontbinding wegens een dringende reden


De kantonrechter constateert dat werkneemster, een polikliniekassistente, onbevoegd medische gegevens van haar halfbroer heeft geraadpleegd en daarover, ondanks dat daartoe meer dan eens gelegenheid is geboden, geen openheid van zaken heeft gegeven. De arbeidsovereenkomst wordt voorwaardelijk wegens een dringende reden ontbonden.

Feiten
Werkneemster is in dienst van het OLVG als polikliniekassistente. Voor medewerkers van het OLVG geldt sinds mei 2010 de Gedragscode medewerkers OLVG waarin staat vermeld: ‘Ik gebruik mijn werk bij het OLVG niet als ingang om iets voor familie of vrienden te regelen’.

Verder lezen
Terug naar overzicht