Ondanks Notarisarrest is kind alsnog erfgenaam door vaststelling vaderschap


In de casus van het veelbesproken Notarisarrest (HR 17 januari 1997, JBN 1997, nr 28) overleed een notaris (N) in 1992 zonder bij testament over zijn vermogen te hebben beschikt. Als ab intestaat erfgenaam is zijn neef (X) toen in het bezit van N's nalatenschap gekomen. Naar aanleiding hiervan is K een procedure tegen X gestart omdat N zijn verwekker is. Zijn vordering tot afgifte van de nalatenschap wordt evenwel afgewezen omdat K niet door N is erkend waardoor er geen familierechtelijke…

Verder lezen