Ondanks passende renteswap toch schadevergoeding vanwege forse toename negatieve waarde


De Geschillencommissie van KiFiD concludeert dat de bij een bank afgesloten renteswap voor de ondernemer een passend product was. Wel is er sprake van schade als gevolg de forse toename van de negatieve waarde bij herstructurering van de renteswap. Een toename die de bank niet adquaat verklaart. De bank dient de ondernemer € 35.000,- te betalen als vergoeding.

Achtergrond
In 2007 sluit X een renteswap voor tien jaar af met Deutsche Bank om zo de renterisico’s van zijn zakelijke krediet af te dekken. In 2009

Verder lezen
Terug naar overzicht