Ondanks verkoop vrij op naam kon verkoper niet opkomen tegen overdrachtsbelasting


X heeft een onroerende zaak overgedragen aan een koper. Volgens de leveringsakte komt de overdrachtsbelasting voor rekening van X. In verband hiermee heeft X deze belasting naar het tarief van 6% betaald aan de Ontvanger. Omdat X van mening is dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing is, heeft X bezwaar en beroep ingesteld.

Thans heeft Hof in hoger beroep geoordeeld dat X niet gerechtigd is om beroep in te stellen. Volgens het Hof wordt de overdrachtsbelasting geheven van de verkrijger (artikel 16 WBR). …

Verder lezen