Ondanks voorkeursrecht wordt notaris veroordeeld om perceel over te dragen


V heeft een perceel grond verkocht aan K. Aan notaris N is vervolgens opdracht gegeven om de leveringsakte te passeren. N heeft echter zijn ministerie geweigerd omdat een derde (D) een voorkeursrecht heeft met betrekking tot de grond en V geen verklaring van D aan N heeft kunnen overleggen waaruit blijkt dat D afstand heeft gedaan van het voorkeursrecht.

Thans is N in een kortgedingprocedure veroordeeld om medewerking te verlenen aan de overdracht van het perceel aan K. De voorzieningenrechter verwijst hierbij onder meer naar hetgeen is overwogen in…

Verder lezen
Terug naar overzicht