Ondanks vrijwillig prostitueren toch sprake van uitbuiting en misbruik


Mensenhandel: hoewel de vrouwen in beginsel vrijwillig hebben ingestemd om zich in Nederland te prostitueren en daarvoor een vergoeding aan de verdachten te betalen, is er toch sprake van uitbuiting en misbruik van de feitelijke omstandigheden voortvloeiend uit overwicht en de kwetsbare positie van de slachtoffers.

Oordeel rechtbank
De rechtbank stelt voorop dat (het faciliteren van) prostitutie op zichzelf niet strafbaar is.
De rechtbank merkt daarbij op - verwijzend naar de uitspraak van het Hof Leeuwarden d.d. 29 mei 2012 waar ook de verdediging naar verwijst…

Verder lezen
Terug naar overzicht