Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2018


De totale uitgaven in de medisch-specialistische zorg mogen in 2018 landelijk met 1,6% groeien. De afgesproken groei is 1,6%, maar met inachtneming van nog openstaande taakstellingen uit het verleden komt die neer op effectief 1,4%.

Dit is de uitkomst van een onderhandelaarsakkoord tussen het ministerie van VWS en partijen in de medisch-specialistische zorg. De staatssecretaris van VWS heeft dit akkoord gesloten namens de minister. De staatssecretaris neemt de taken van de minister waar zolang zij als informateur bij de kabinetsformatie is betrokken. Behalve financiële afspraken zijn inhoudelijke afspraken gemaakt die de medisch-specialistische zorg verder verbeteren.

Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord nu met een positief advies aan hun achterbannen voor. De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). 

Klik op de link om de Kamerbrief te lezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht