Onderhoudskosten: aftrekbaar van de winst of activeren op de balans? (1998.22.3790)


Onderhoudskosten kunnen in beginsel op drie manieren fiscaal worden verwerkt:

1. Door de kosten gewoon van de winst af te trekken in het jaar van onderhoud;

2. Door jaarlijks een bedrag van de winst te doteren aan de kostenegalisatiereserve. Vindt er onderhoud plaats, dan moeten de kosten van deze reserve worden afgeboekt. De vorming van deze reserve is slechts mogelijk voor onderhoud dat leidt tot een piek in de uitgaven;

3. Door een hoger afschrijvingspercentage dan gebruikelijk te hanteren. Hierbij gaat men ervan uit dat…

Verder lezen