Onderhoudskosten of radicale vernieuwing (1999.10.3098)


De Hoge Raad is van oordeel dat verbouwingskosten moeten worden gesplitst in onderhoudskosten en kosten van verbetering ingeval zowel herstel als vernieuwing plaatsvindt. Een dergelijke splitsing komt niet aan de orde indien de verbouwing zo radicaal is dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van zo'n radicale vernieuwing moet worden bezien wat er in bouwkundig opzicht is geschied. Daarbij is niet van doorslaggevend belang of bij de verbouwing zelfstandige wooneenheden ontstaan of tenietgaan, al kan dat wel enig licht werpen op…

Verder lezen