Onderhoudsplicht (2007.08.2834)


Krenkende bejegening vader grond voor matiging onderhoudsplicht?

Bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 10 november 2006, nr. R05/015HR, LJN AZ0428.

Na de echtscheiding van de ouders verzoekt de inmiddels achttienjarige dochter de rechtbank ten laste van de vader een bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud en studie op grond van art. 1:395a BW. De rechtbank stelt een maandbijdrage van de vader vast. In hoger beroep matigt het hof deze bijdrage op grond van art. 1:399 BW…

Verder lezen