Ondernemers, winstgenieters en overige werkzaamheden in Wet IB 2001 (2000.11.3085)


Ook de Wet IB 2001 houdt vast aan de bronvolgorde. Eerst moet worden gekeken of iemand ondernemer is (art. 3.2.1.1).Wanneer dit niet het geval is, komt de vraag of hij enkel winstgenieter is (art. 3.2.1.1a) of dat hij ‘overige werkzaamheden’ (art. 3.4.1.1) verricht.

Een commanditaire vennoot is geen ondernemer omdat hij niet rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen van de CV (art. …

Verder lezen