Ondernemerschap vangt aan bij het sluiten van een koopovereenkomst (1998.20.3772)


Vader (V) en zoon (Z) drijven een onderneming in de vorm van een maatschap. Op 1 maart 1991 verkoopt V zijn aandeel aan Z tegen een zakelijke prijs. De overdracht vindt fiscaal geruisloos plaats (art. 17 Wet IB). Afgesproken wordt dat Z met ingang van het nieuwe boekjaar, zijnde 1 mei, het betreffende aandeel zal overnemen. De inspecteur meent dat de overnameschuld reeds per 30 april tot het verplichte ondernemingsvermogen van Z behoort. Gevolg hiervan zou zijn dat zijn ondernemingsvermogen voor dat…

Verder lezen