Ondernemingsfaciliteiten voor de overdrachtsbelasting


Op 8 november jl. heeft A-G Cruz Villalón van het Europese Hof van Justitie (HvJ) conclusie genomen in de zaak GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH. Centraal stond de vraag of het verlenen van beleggingsadvies aan een beheerder van een beleggingsfonds vrijgesteld van btw is.

De advocaat-generaal leidt uit Abbey National II af dat feitelijk moet worden vastgesteld welke diensten kenmerkend zijn voor (het beheer van) beleggingsfondsen. Nu het HvJ in Abbey National II al had aangegeven dat fondsadministratie in aanmerking komt voor de vrijstelling, kan volgens de advocaat-generaal het verlenen van aan- en verkoopadviezen voor een fondsbeheerder eveneens in aanmerking komen voor de vrijstelling omdat dergelijke diensten in de visie van de advocaat-generaal bij uitstek kenmerkend zijn voor het beheer van beleggingsfondsen.

Hof van Justitie 8 november 2012, zaak C-275/11

Verder lezen
Terug naar overzicht