Proces- en enqueterecht

Proces- en enquêterecht: een introductie

Procesrecht wordt ook wel ‘formeel recht’ genoemd. Het bevat de wet- en regelgeving rondom het rechtsproces. Een onderdeel hiervan is het recht van enquête, ofwel enquêterecht. Dat geeft het parlement maar bijvoorbeeld ook aandeelhouders het recht om een onderzoek in te stellen: een enquête. 

Vormen procesrecht

Er zijn verschillende vormen procesrecht: strafprocesrecht, bestuursprocesrecht waaronder belastingprocesrecht en burgerlijk procesrecht.

Enquêterecht bij de ondernemingskamer

In het burgerlijk procesrecht en met name het ondernemingsrecht zijn de artikelen 2:345 t/m 2:347 BW van belang. Hierin is vastgelegd dat:

“…de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een of meer personen benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon, hetzij in de gehele omvang daarvan, hetzij met betrekking tot een gedeelte of een bepaald tijdvak.”

Ofwel, dat aandeelhouders het recht hebben om een onderzoek aan te vragen naar het beleid en de gang van zaken binnen een rechtspersoon. Binnen een vennootschap kan een conflictsituatie hierdoor worden opgelost of een impasse kan worden doorbroken. 

Voorlopige en onmiddellijke voorzieningen

In het enquêterecht spelen voorlopige en onmiddellijke voorzieningen een grote rol. 

Wat biedt Sdu u op het gebied van proces- en enquêterecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van proces- en enquêterecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Proces- en enqueterecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie