Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht: een introductie

Het ondernemingsrecht is een rechtsgebied dat continu in beweging is. De media berichten dagelijks over ondernemerschap, aansprakelijkheidskwesties van bestuurders en toezichthouders, fusies en overnames, beursintroducties en openbare biedingen, surseances en faillissementen, patenten en inbreuken daarop. Er zijn diverse partijen betrokken bij de onderneming met verschillende belangen. Dit zorgt voor een spanningsveld rondom de onderneming. Regelgeving beoogt ondernemerschap te faciliteren en tegelijkertijd ook waarborgen te creëren voor de bij de onderneming betrokken partijen.

Als onderdeel van het privaatrecht gaat ondernemingsrecht voornamelijk over de economische en organisatorische facetten van ondernemingen. Juridische aspecten van financiering, risicomanagement, reorganisaties en strategie staan centraal in het ondernemingsrecht. Geschillen in dit rechtsgebied gaan bijvoorbeeld over aansprakelijkstelling van bestuurders en toezichthouders, fusies en overnames, due diligence, beursintroducties en openbare biedingen, surseances en faillissementen.

Het ondernemingsrecht kan gezien worden als onderdeel van het handelsrecht en wordt onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht.

Een rechtspersoon is een organisatie die als juridische eenheid opereert en eigen rechten en verplichtingen heeft, die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of bestuurder. De rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden. Een rechtspersoon heeft dus, net als een natuurlijk persoon, rechtspersoonlijkheid. De wet regelt in artikel 2:3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) welke entiteiten rechtspersoonlijkheid hebben.

Entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid:

 • eenmanszaak
 • maatschap
 • vennootschap onder firma (VOF)
 • commanditaire vennootschap (CV)

Entiteiten met rechtspersoonlijkheid:

 • naamloze vennootschap (NV)
 • besloten vennootschap (BV)
 • coöperatie
 • stichting
 • vereniging

Ondernemingsrechtpraktijk

Rechtszaken in het ondernemingsrecht worden behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven (met name de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam), het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad.

Belangrijke wet- en regelgeving voor het ondernemingsrecht is vastgelegd in:

 • Boek 2, Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
 • de Faillisementswet
 • de Insolventieverordening

Wat biedt Sdu u op het gebied van ondernemingsrecht?

We tonen u graag een greep uit de vakinformatie op het gebied van ondernemingsrecht. Op deze pagina vindt u een selectie van de content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren. Toonaangevende uitgaven op dit rechtsgebied zijn Jurisprudentie Onderneming en Recht («JOR»), Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk (TOP), Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP) en Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk (FRP).

Ondernemingsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(67.696 artikelen)

Uit het archief