Ondernemingsvrijstelling en dividendvrijstelling gelden wereldwijd (2000.35.3303)


Voor aanmerkelijkbelangaandelen geldt een vrijstelling voor de vermogensbelasting. Voorwaarde is dat de BV in Nederland is gevestigd en een onderneming drijft. Het Hof van Justitie EG heeft beslist dat de verkrijgingsprijs in strijd is met het EU-verdrag (ND 00.24.3215). Ook voor de toepassing van de dividendvrijstelling in de inkomstenbelasting (art. 42c Wet IB 1964) heeft het Hof van Justitie beslist dat deze vrijstelling niet mag worden beperkt tot dividenden van vennootschappen die in Nederland zijn gevestigd. De vrijstellingen gelden derhalve ook…

Verder lezen