Onderzoek naar bodemverbetering met reststromen


Wageningen UR wil een onderzoeksproject starten naar bodemverbetering met behulp van organische reststromen. Ondernemingen die daarvoor grondstoffen kunnen leveren, wordt gevraagd mee te doen.
 
Bij organische reststromen denken de onderzoekers aan allerlei afvalstoffen, variërend van compost tot verenmeel. Voorwaarde is dat ze bruikbaar zijn voor bodemverbetering in de landbouw.

Waarde verhogen 
Het Wageningse project moet duidelijk maken waaraan het organisch materiaal moet voldoen. Ook wordt gekeken hoe de waarde van die restproducten kan worden verhoogd.

Wageningen UR zoekt nu bedrijven met organische reststromen om samen…

Verder lezen
Terug naar overzicht