Naar de inhoud

Onderzoek naar financiering IVA-uitkering

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om ook de IVA-uitkering voor werknemers die langdurig en volledig arbeidsongeschikt zijn te laten uitvoeren door zowel het UWV als door private verzekeraars. Die financieringswijze werkt nog niet voor de WGA-uitkeringen en gaat daarom op de schop.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegde dat onderzoek eerder deze maand toe na een motie van VVD-Kamerlid Schut-Welkzijn. Die werd vorige week aangenomen. Asscher wil voor de zomer de uitkomsten naar de Tweede Kamer sturen. Volgens Schut kan een andere financieringswijze leiden tot lagere ziektelasten voor werkgevers en tot snellere re-integratie van zieke werknemers.

Op dit moment geldt zo’n hybride verzekeringsstelsel al voor werknemers die langer dan twee jaar, maar niet volledig arbeidsongeschikt zijn. Zij vallen op basis van de WIA onder de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). Werkgevers zijn op basis van die wet verplicht het loon van werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn tot tien jaar door te betalen, maar kunnen zich daartegen verzekeren bij zowel het UWV als bij private verzekeraars.

Volledig arbeidsongeschikt

Schut wil dat nu ook regelen voor de IVA, de Inkomensvoorziening voor Volledig Arbeidsongeschikten, die ook onderdeel is van de WIA. Nu nog voert alleen het UWV die regeling uit. Volgens het VVD-Kamerlid gaan in een hybride stelsel de kosten voor werkgevers omlaag. ‘Dat verbetert ook het uiteindelijke doel, namelijk dat mensen sneller aan het werk gaan,’ zegt ze. Door voor beide regelingen hetzelfde stelsel aan te houden, kunnen werkgevers zich eenvoudiger bij één verzekeraar verzekeren.

Vorig jaar stelde ook het Koninklijk Actuarieel Genootschap al voor om de…