Onderzoek Nieuwe Toetreders Jeugdhulp Ouders en Autisme


De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of vanaf 2015 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.

In augustus 2017 hebben de inspecties een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Ouders en Autisme. Ouders en Autisme voldeed op het moment van het onderzoek aan 10 van de 12  beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe Toetreders Jeugdhulp.

Inmiddels heeft Ouders en Autisme maatregelen genomen, zodat word voldaan aan 11 verwachtingen. De inspecties verwachten dat Ouders en Autisme maatregelen neemt om te voldoen aan de 12 verwachtingen.

Rapport 'Onderzoek Nieuwe Toetreders Jeugdhulp Ouders en Autisme'

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Verder lezen
Terug naar overzicht