Onderzoeksrapport rekenkamer Rotterdam ‘Kwetsbaar Vertrouwen’


Uit onderzoek van de rekenkamer Rotterdam ‘Kwetsbaar Vertrouwen’ blijkt dat de gemeente Rotterdam onvoldoende rekening houdt met de integriteitsregels bij inkopen en aanbestedingen.

Vanuit de primaire behoefte om zo doelmatig en pragmatisch mogelijk in te kopen, wordt door de gemeente Rotterdam in voorkomende gevallen gezocht naar inkoopprocedures om zo snel en gemakkelijk mogelijk aan de inkoopwensen te voldoen. Dit binnen de wettelijke kaders, maar zonder altijd voldoende rekening te houden met integriteit.

Het onderzoek laat daarnaast zien dat de beheersmaatregelen om integriteit te waarborgen, in de praktijk niet altijd goed worden uitgevoerd. Zo wordt soms nog buiten de aanbestedingsprocedure om ingekocht en is er beperkte aandacht voor de grotere integriteitrisico’s. Mede hierdoor blijft het risico op integriteitschendingen in de praktijk bestaan.

Bron: Rekenkamer Rotterdam

Verder lezen
Terug naar overzicht