Ondeugdelijke informatie van werkgever leidt tot schending goed werkgeverschap


Het hof oordeelt dat het verstrekken van ondeugdelijke informatie door werkgever aan werknemer over verschillen tussen een oude en nieuwe pensioenregeling leidt tot schending van goed werkgeverschap en wijst de door werknemer gevorderde schade toe.

Achtergrond
Aan de orde was een wijziging van pensioen waarbij de nieuwe premieregeling tot een verslechtering zou leiden in vergelijking met de oude eindloonregeling. Werknemer heeft benadrukt dat het hem er niet om te doen is dat hij niet wist dat hij in de nieuwe pensioenregeling een beleggingsrisico liep. Dat wist hij wel en de resultaten van…

Verder lezen
Terug naar overzicht