Onduidelijk finaal verrekenbeding in de akte van huwelijkse voorwaarden


Na hun echtscheiding twisten M en V over het volgende beding in de huwelijkse voorwaarden:

Afrekening aan het einde van het huwelijk

1. Ingeval het huwelijk wordt ontbonden door overlijden vindt er verrekening van hun vermogens plaats zo [... alsof ...] de algehele gemeenschap van goederen had bestaan.

2. De verrekening heeft plaats naar de toestand ten tijde van de ontbinding van het huwelijk door de dood of ingeval van echtscheiding [...] naar de toestand per de aanvang van de dag van het instellen van een verzoekschrift daartoe. [...]” .

Verder lezen