Onduidelijke functie-indeling leidt tot afwijzing ontbindingsverzoek


Werkgever verzoekt wegens bedrijfseconomische redenen ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De Kantonrechter past het afspiegelingsbeginsel toe. De onduidelijke functie-indeling tijdens het dienstverband mag niet ten nadele van werkneemster komen. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

Feiten
Werkneemster is sinds 2006 werkzaam voor NPQ, een  ICT-dienstverlener. In verband met bedrijfseconomische omstandigheden voert NPQ een reorganisatie door, waarbij zes functies komen te vervallen. Vanwege het lidmaatschap van de personeelsvertegenwoordiging verzoekt NPQ ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werkneemster aan de kantonrechter, voor de andere werknemers die een…

Verder lezen
Terug naar overzicht