Ongerechtvaardigde verrijking door bodemsanering (1995.2147)


Ongerechtvaardigde verrijking speelt in de Interimwet bodemsanering en in de Wet bodembescherming (Wbb) een rl bij verhaal van saneringskosten en als factor bij het bepalen van het vergoeden van schade bij het toepassen van deze wetten. op grond van art. 75 lid 3 Wbb kunnen de kosten van bodemsanering overeenkomstig de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking worden verhaald op degene die door onderzoek of sanering ongerechtvaardigd worden verrijkt.

Ingegaan wordt op de notitie ‘Ongerechtvaardigde verrijking in verband met bodemsanering’ die de minister van VROM op 8 juni 1994 aan…

Verder lezen