Ongerechtvaardigde verrijking: kenbaarheidsvereiste (1999.01.2000)


Schrijfster beperkt zich tot de vraag vanaf welk moment bodemverontreiniging invloed had op de waarde van een onroerende zaak en vanaf welk moment actief onderzoek moest worden gedaan naar de vraag of sprake was van bodemverontreiniging. Zij concludeert dat de actie uit ongerechtvaardigde verrijking veel onzekerheden kent en zeker in de bodemsaneringspraktijk een grotere rol dreigt te gaan spelen dan de restfunctie die in het BW was bedoeld. Bij beantwoording van de vraag of sprake is van verrijking en in welke mate dienen alle factoren die een rol spelen bij de bepaling van…

Verder lezen