Ongevalsgevolgen leiden tot arbeidsongeschiktheid


Uitgangspunt is dat er sprake is van een consistent, consequent en samenhangend en daarmee van een plausibel klachtenpatroon, die als ongevalgerelateerd kunnen worden aangemerkt.

A heeft een ongeval tijdens zijn werk opgelopen, waarvoor de verzekeraar van de werkgever (V) aansprakelijkheid aanvaardt. A heeft elektrocutie-letsel opgelopen en stelt vegetatieve stoornissen van extreme vermoeidheid, concentratiestoornissen, transpireren, koude extremiteiten te hebben. A’s medische voorgeschiedenis was blanco. Het letsel van A heeft na onderzoek op het gebied van het steun- en bewegingsapparaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht