Ongewenste effecten van art. 15 lid 4 WBR (2001.35.3235)


Op grond van art. 15 lid 4 WBR zijn de in het eerste lid van dit artikel genoemde vrijstellingen niet van toepassing als ter zake van de levering omzetbelasting is verschuldigd én de vergoeding voor de omzetbelasting tezamen met de verschuldigde omzetbelasting lager is dan de waarde waarover overdrachtsbelasting wordt geheven én de verkrijger de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet (nagenoeg) geheel in aftrek kan brengen. Tot nu toe is dit alleen toegepast bij de aanleg en overdracht van infrastructuur. Na het realiseren van een woonwijk; draagt de…

Verder lezen