Onjuiste leveringsakte. En: hoever reikt plicht tot specificatie van declaratie? (1998.41.2876)


X heeft als notaris een transportakte verleden waarbij niet alle erfgenamen van de overleden gerechtigde zijn opgetreden. De notaris was vergeten het testament van de overledene te lezen. Door in de akte te zwijgen over de kinderen uit het eerste van de overledene heeft X regel 28 geschonden: bij het passeren van de akte van eigendomsoverdracht zorgt de notaris er voor dat de koper geen risico loopt met betrekking tot de eigendomsverkrijging.

X heeft een akte van bekrachtiging opgemaakt in 1993, waarbij een secretaresse als gevolmachtigde van alle erfgenamen is…

Verder lezen