Onlosmakelijke band tussen hoedanigheid aandeelhouder, directie en statutair directeur


Het hof stelt vast dat de wijze waarop de partners hun samenwerking hebben vormgegeven meebrengt dat een onlosmakelijke band bestaat tussen de hoedanigheid van aandeelhouder, statutair bestuurder en opdrachtnemer. Dit is ook tot uiting gebracht in de statuten, waaruit volgt dat opzegging van de managementovereenkomst niet mogelijk is zonder gelijktijdig ontslag van de opdrachtnemer als statutair directeur. Zonder geldige besluitvorming in de ava kan de opzegging van de managementovereenkomt geen stand houden en daarmee ook de verplichting vervalt tot aanbieding van de aandelen.

Vier partners zijn een samenwerking aangegaan in…

Verder lezen
Terug naar overzicht