(On)mogelijkheid actie als gekocht perceel kleiner is dan vermeld (2002.37.2212)


In de rechtsvraag die door Van Velten wordt beantwoord is sprake van levering van een geheel perceel dat na bijwerking van de kadastrale registratie 13, 5% kleiner blijkt te zijn dan aanvankelijk in de kadastrale registratie was vermeld. In de akte is opgenomen dat verkoper noch koper rechten kunnen ontlenen aan de vermelde grootte.

De koper kan, aldus Van Velten, geen actie ondernemen omdat hij immers heeft gekocht wat hij zag, zie HR 11 april 1986, NJ 570 en art. 7:17 lid 5 BW…

Verder lezen