Onnauwkeurige vermelding van titel in leveringsakte leidt niet tot nietigheid


X is directeur-grootaandeelhouder van A BV en B BV. In 1999 koopt X namens A BV een onroerende zaak van V. Echter, kort vóór de levering besluit X dat de onroerende zaak niet aan A BV maar aan B BV moet worden geleverd. Een aantal jaren later gaat A BV failliet. Volgens de curator staat B BV ten onrechte als eigenaar van de onroerende zaak genoemd in de openbare registers. Weliswaar heeft de levering aan B BV plaatsgevonden, doch in de transportakte staat als overdrachtstitel de…

Verder lezen