Onrechtmatige bewoning leidt tot intrekking van bouwvergunning (2002.18.2117)


Bespreking van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 oktober 2001, waarbij de intrekking door de gemeente van een bouwvergunning rechtmatig werd geoordeeld in een geval waarin de bouwvergunning was verleend voor de verbouw van een garage/berging tot kantine/kantoor/wasruimte, waarna werd geconstateerd dat in afwijking van de vergunning werd gebouwd en het gebouwde als woonkamer en keuken werd gebruikt.

W.H.K. Dijksterhuis

NOG 2002/086

Afd. bestuursrechtspraak RvSt; 13 oktober 2001;

Verder lezen