Onregelmatigheden bij verkiezingen in Rusland leveren schending EVRM op


EHRM 30 mei 2017, nr. 75947/11, ECLI:CE:ECHR:2017:0530JUD007594711, Davydov e.a. t. Rusland

In de zaak Davydov tegen Rusland hebben 11 Russen geklaagd over de verkiezingen die in december 2011 hebben plaatsgevonden voor de Doema en de wetgevende vergadering in St. Petersburg. Volgens deze klagers, waaronder zich stemgerechtigden, kandidaten voor de verkiezingen en verkiezingswaarnemers bevonden, hebben zich onregelmatigheden voorgedaan bij het tellen van de uitgebrachte stemmen. Het EHRM herinnert in de uitspraak in…

Verder lezen
Terug naar overzicht