Onroerende-zaakbelasting verschuldigd door opdrachtgever bouw


Verwijzing

(FBN 1995, 17)

In 1988 heeft X BV een perceel grond in erfpacht verkregen. Begin 1989 vinden op de grond bouwactiviteiten plaats. In een later jaar is het gereedgekomen pand door X BV verhuurd aan Y BV, een tot het concern behorende vennootschap. Aan X BV wordt voor het jaar 1989 een aanslag onroerende-zaakbelastingen opgelegd, wegens het genot krachtens zakelijk recht en het feitelijk gebruik van een perceel grond.

In geschil is of X BV kan worden aangemerkt als feitelijk gebruiker van het…

Verder lezen