Ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde waardoor een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt zodra een toekomstige onzekere gebeurtenis intreedt, is volgens vaste jurisprudentie mogelijk, maar onder strenge voorwaarden. Er is discussie over de vraag of onder de Wwz, naast de in artikel 7:669 BW uitputtend opgesomde ontslaggronden, een einde van rechtswege door een ontbindende voorwaarde nog mogelijk is. Onduidelijk is of een werknemer na het intreden van een ontbindende voorwaarde recht heeft op een transitievergoeding en of werkgever rekening moet houden met de herplaatsingsplicht uit de Wwz.

Uitgelicht

Ontbindende voorwaarde niet geldig (Werknemer/S.B.D. B.V.)
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst afhankelijk maken van beëindiging van de terbeschikkingstelling door de opdrachtgever is onaanvaardbaar. De ontbindende voorwaarde is onduidelijk, nu werknemer voor meerdere opdrachtgevers werkzaam kan zijn. …

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ontslag wegens disfunctioneren (grond-d)

Ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Herplaatsingsmogelijkheden

Transitievergoeding

Opzegtermijnen

Verder lezen
Terug naar overzicht