Ontbinding door werknemer

Ook een werknemer kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden (art. 7:671c BW). Reden daarvoor kan zijn dat werknemer de opzegtermijn niet wil afwachten, er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst staat, of omdat hij een transitievergoeding of billijke vergoeding wil. Bij het bepalen van de vergoeding spelen verschillende factoren een rol. De kantonrechter kan eventueel ook een aanvullende vergoeding toekennen. De grondslag voor het ontbindingsverzoek door werknemer kan een dringende reden of verandering van omstandigheden zijn. Artikel 7:686 BW biedt werknemer ook de mogelijkheid om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken wegens wanprestatie van werkgever.

Uitgelicht

Werknemer geen belang bij ontbindingsverzoek (Werknemer/Friesland College)
Ontbindingsverzoek wordt afgewezen, omdat belang ontbreekt. De arbeidsovereenkomst van werknemer eindigt namelijk over tweeënhalve week van rechtswege wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast ontbreekt financieel belang, omdat werknemer bij toewijzing…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Billijke vergoeding

Hoger beroep en cassatie

Opzegging door werknemer

Opzegtermijnen

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Transitievergoeding

Verwachte ontwikkelingen in het arbeidsrecht

Werkloosheid

Ziektewet

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Vergoeding einde dienstverband

Ontbinding door werkgever

Verder lezen
Terug naar overzicht