Ontbinding inactieve BV ex artikel 2:19a BW


De Kamer van Koophandel ontbindt een inactieve BV op grond van art. 2:19a BW. De BV protesteert, maar het CBB oordeelt dat de Kamer alleen niet tot ontbinding mag overgaan als het voor haar volstrekt duidelijk is of behoort te zijn dat sprake is van een rechtspersoon die nog volop activiteiten verricht in het maatschappelijk verkeer. Daarvan was in dit geval geen sprake. Het CBB verklaart het beroep van de BV ongegrond.

Achtergrond
De Kamer van Koophandel stuurt melkveebedrijf X BV in juni 2015 een brief waarin…

Verder lezen
Terug naar overzicht