Ontbinding koopovereenkomst na vaststelling bodemvervuiling (1996.45.2257)


Na aankoop en vóór de overdracht van een woning bleek bij bodemonderzoek dat de grond vervuild was. Uit nader onderzoek zou moeten blijken of de woning nog bewoonbaar was. Kopers vorderden ontbinding van de overeenkomst op grond van de clausule: 'deze overeenkomst zal ontbonden zijn wanneer blijkt dat de grond dusdanig is vervuild dat geen woonbestemming mogelijk is'. De verkopers voerden aan dat de woning nog bewoonbaar was ook nadat de bodem zou zijn gesaneerd. Voor ontbinding zou nodig zijn dat bodemsanering niet mogelijk was. De Rechtbank stelde dat…

Verder lezen