Ontbindingsverzoek werkgever (na weigering toestemming UWV) op de a- en g-grond afgewezen


De kantonrechter Rotterdam heeft een ontbindingsverzoek van werkgeverszijde op de a- en g-grond afgewezen. De bedrijfseconomische noodzaak werd aanwezig geacht. Ook werd geoordeeld dat het afspiegelingsbeginsel correct was toegepast. Echter strandde het verzoek op de herplaatsingseis. Hieraan was naar het oordeel van de kantonrechter niet voldaan door werkgever. Ook een verstoorde arbeidsverhouding werd niet aangenomen. De ontstane situatie was naar het oordeel van de kantonrechter vooral het gevolg van de uitkomst van de procedure bij UWV, waarvan werkneemster volgens de kantonrechter geen verwijt kon worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht