Ontbreken duidelijk bezoldigingsbeleid volgens OK geen reden voor enquête


De bestuurder/meerderheidsaandeelhouder van Body Engineers BV keert jaarlijks aan zichzelf een management- en vlogvergoeding van € 500.000 uit, terwijl € 100.000 volgens een deskundige marktconform zou zijn. De minderheidsaandeelhouder verzoekt de OK een onderzoek te gelasten. De OK wijst het verzoek af. Hoewel een kenbaar en consistent bezoldigings- en dividendbeleid binnen de vennootschap ontbreekt, is dat in dit stadium geen reden om aan het beleid en de gang van zaken binnen het bedrijf te twijfelen.

Achtergrond
In 2014 is Body Engineers…

Verder lezen
Terug naar overzicht